Urlop macierzyński 2017

Urlop macierzyński to jedno z najważniejszych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Służy on sprawowaniu osobistej opieki nad małym dzieckiem i przysługuje każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Zasady jego funkcjonowania w 2017 r. pozostają takie same jak w 2016 r.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobietom posiadającym status pracownika bez względu na rodzaj posiadanej przez nie umowy o pracę, wymiar czasu pracy oraz długość stażu pracy. Jego podstawowy wymiar jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni – przy jednym dziecku,
 • 31 tygodni – przy dwójce dzieci,
 • 33 tygodnie – przy trójce dzieci,
 • 35 tygodni – przy czwórce dzieci,
 • 37 tygodni – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Maksymalnie 6 tygodni może zostać wykorzystanych przez kobietę przed planowanym terminem porodu. Spośród pierwszych 20 tygodni omawianego urlopu 14 tygodni jest przeznaczonych tylko dla matki – z pozostałych 6 tygodni ma prawo skorzystać ojciec, jeśli kobieta zdecyduje się na powrót do pracy. Jednakże i on musi sprostać jednemu z trzech poniższych wymogów:

 • być pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy,
 • prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe,
 • pracować na podstawie umowy zlecenia i płaci dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Podobnie jak w 2016 r., tak i w 2017 r. dodatkowy urlop macierzyński został włączony na poczet urlopu rodzicielskiego, którego wymiar również jest zdeterminowany liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 • 32 tygodnie – przy jednym dziecku,
 • 34 tygodnie – przy dwójce lub większej liczbie dzieci.

Zasiłek macierzyński i zasiłek rodzicielski

Przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę wypłacany jest zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. W tym momencie warto przypomnieć, iż obecnie nie jest to jedyna grupa uprawniona do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzony został tzw. zasiłek rodzicielski dla:

 • bezrobotnych,
 • studentów,
 • rolników,
 • osób pracujących na umowę o dzieło.

Świadczenie polega na wypłacaniu osobie uprawnionej przez 52 tygodnie od dnia porodu 1000 zł netto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *