Urlop wychowawczy 2017

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 6 roku życia lub w szczególnych przypadkach 18 roku życia. To jedno z uprawnień związanych z rodzicielstwem przysługujących pracownikom. Rok 2017 nie przynosi w tym obszarze żadnych zmian, a zatem zasady korzystania z tego urlopu pozostają identyczne jak w 2016 r.

Urlop wychowawczy – dla kogo?

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje wszystkim pracownikom, którzy mogą się poszczycić minimum 6-miesięcznym stażem pracy – ogólnym, a nie u jednego pracodawcy. Do tego okresu zaliczany jest również czas pozostawania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Urlop wychowawczy najczęściej jest wykorzystywany zaraz po urlopie macierzyńskim, aczkolwiek należy pamiętać o tym, iż nie jest on obowiązkowy. Urlop wychowawczy przysługuje nie tylko rodzicom dziecka, ale także jego prawnym opiekunom.

Wymiar urlopu wychowawczego

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, ale z tym zastrzeżeniem, że drugiemu rodzicowi przysługuje z tego tylko 1 miesiąc – a zatem jeśli matka wykorzystała 35 miesięcy urlopu, ojciec może przebywać na nim 1 miesiąc. Działa to oczywiście także i w drugą stronę. Do pełnych 36 miesięcy jeden rodzic ma prawo jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy drugi rodzic:

  • nie żyje,
  • nie posiada uprawnień z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • został pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź władza ta uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop wychowawczy – ważne informacje

W kontekście omawiania zagadnień związanych z urlopem wychowawczym pojawia się jeszcze kilka innych ważnych kwestii, które warto mieć na uwadze:

  • omawiany urlop można wykorzystać w 5 częściach, przy czym nie ma wymogu, by następowały one bezpośrednio po sobie,
  • urlop wychowawczy jest bezpłatny, w związku z czym osoba na nim przebywająca ma prawo do podejmowania pracy zarobkowej – pod warunkiem jednak, że nie koliduje ona ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem,
  • osoba zamierzająca skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego jest zobligowana do złożenia u pracodawcy wniosku w tej sprawie – musi to zrobić na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu; pracodawca nie może zanegować wniosku spełniającego formalne wymogi,
  • w trakcie trwania urlopu wychowawczego pracownik objęty jest ochroną przed zwolnieniem, aczkolwiek i od tej zasady istnieją wyjątki:

– gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację,

– gdy zachodzą przesłanki do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *