Zmiana dostawy gazu

Masz dość wysokich rachunków za gaz? Nie da się ukryć, iż to jedna z najbardziej znaczących pozycji w domowym w budżecie. W takiej sytuacji zmiana dostawcy gazu może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Jeśli zatem zastanawiasz się jak obniżyć koszty gazu, nie bój się korzystać z opcji oferowanych przez współczesny rynek.

Określenie potrzeb i porównanie ofert

Każdy, kto chce płacić niższe rachunki za gaz, powinien: po pierwsze – dokładnie przeanalizować ponoszone dotąd wydatki na ten cel, w czym pomaga wnikliwa lektura faktur, a po drugie – zastanowić się nad tym, czego rzeczywiście potrzebuje. Dopiero w oparciu o zdobyte w ten sposób informacje można przystąpić do porównywania propozycji poszczególnych firm. Mają one przygotowanych wiele taryf dla gospodarstw domowych, dlatego też wiedza na temat m.in. dotychczasowej ceny za 1 m3 gazu, opłat abonamentowych i dystrybucyjnych, szacowanej mocy umownej itp. bardzo się w tym momencie przydaje. O opłacalności zmiany mówi się zwykle wówczas, gdy wysokość rachunku zostaje obniżona o minimum 5 proc. O atrakcyjności oferty decyduje nie tylko wysokość opłat, ale też m.in. koszty wezwania do zapłaty, zasady rozwiązania umowy czy sposób rozliczania się z dostawcą.

Jakie formalności należy załatwić?

Od strony formalnej sprawa przedstawia się natomiast tak, że najpierw należy zawrzeć umowę z nowym dostawcą działającym na terenie dystrybutora. Kolejnym krokiem jest rozwiązanie umowy z dotychczasowym sprzedawcą gazu – i tu może pojawić się problem. Wszystko zależy od tego czy była to umowa na czas nieokreślony, czy na określony. Jeżeli zawarto ją na czas nieokreślony, kłopotu nie będzie, ale przy zrywaniu umowy na czas określony trzeba się niestety liczyć z koniecznością uiszczenia kary umownej. Zawarcie umowy z nowym dostawcą wymaga zgłoszenia Polskiej Spółce Gazowniczej. Do wykonania powyższych czynności można upoważnić nowego dostawcę.